Z6_HQ8A1O82K02520QAG854793K66
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1SO3
Постоянни комисии
Име на комисия Председател Членове
1

Икономическа и социална политика и инвестиционна дейност

Християн Христов

 

 Димитър Велков

 Мария Джамбазова –Тодорова

 Десислава Димитрова

 Калин Каменов

 

2

Европейски фондове, проекти и международно сътрудничество

Цветан Лозанов

 

 Тихомир Станчев

 Любомир Георгиев

 Стефан Ванчев

 Красимир Иванов

 

3

Финанси и бюджет


Николай Николов

 

  Мария Джамбазова –Тодорова

   Калин Каменов

   Валери Василев

   Иванка Каменова

 

4

Работа с децата, младежта, спорта и туризма


Наталия Милкова

 

  Любен Иванов

  Стефан Ванчев

  Християн Христов

  Юлиян Петров

 

 

Здравеопазване, социални дейности и социална политика

 


Венцислав Боянов

 

 Петър Томов

 Калоян Борисов

 Величко Кирилов

 Венци Пасков

6

Образование, наука и култура

Веселка
Кючукова – Асенова

 

 Бисерка Каменова

 Любомир Георгиев

 Величко Кирилов

 Илиян Иванов

7

Териториално и селищно устройство и организация на движението

Любен Иванов

 

 Людмил Любенов

 Цветан Лозанов

 Николай Цветков

 Огнян Ценков

8

Земеделие, гори и опазване на околната среда


Християн Христов

 

 Юлиян Борисов

 Петър Томов

 Калоян Борисов

 Венцислав Боянов

 

9

Законност, местно самоуправление, нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред

Светослав  Славчев

 

 Людмил Любенов

 Красимир Иванов

 Десислава Димитрова

 Илиян Иванов

10

Общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация и следприватизационен контрол


Валери Василев

 

 Пламен Трифонов

 Димитър Велков

 Цецко Иванов

 Николай Цветков

11

Права на човека, вероизповедания, малцинства и гражданско общество


Николай Цветков


 

 Наталия Милкова

 Веселка Кючукова – Асенова

 Огнян Ценков

 Венци Пасков

12

Наблюдателна комисия

Цецко Иванов,

общински съветник

Мария Джамбазова –Тодорова,

общински съветник

Тихомир Станчев,
общински съветник

Цветанка Дуцова – Началник отдел ,,ПНО”

Пенка Цветанова - Главен специалист ,,ПППНМ”

Димитрина Велкова – Димитрова - Пробационна служба Видин

Ярослав Митков – Специалист ,,Социални ндейности” Комплекс за социални услуги за деца и семейства”

 

 

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Цецко Иванов

 

 Борислав Василев

 Светослав Славчев

 Бисерка Каменова

 Тихомир Станчев