Z6_HQ8A1O82K02520QAG854793KQ7
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1CL1
Политическа структура

№ Бюлетина

Партия, Коалиция, ИК

Мандати
43


ПП ГЕРБ

12
70


Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР)

10
56


БСП за България

8
55


Движение за права и свободи - ДПС

2
69


Местна коалиция АТАКА (Земеделски съюз "Ал.

Стамболийски")

1