Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUGL11
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6EE3
Неповторима смесица от история и природна красота в Крайдунавския парк

Драматичен театър "Вида"
 

Всеки гост, приел предизвикателството да посети Видин и решил да се докосне до Голямата европейска река, неминуемо ще забележи присъствието на много исторически паметници разположени на дунавския бряг.

 

Начало на разходката може да се постави от Драматичен театър „Вида”, чиято сграда е построена през 1892 г. и е първата в България за театрално изкуство.

 

Вижте още ...