Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3F63
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3FJ2

Драматичен театър "Вида"

Началото на театралното дело във Видин е поставено през 1879 г. с основаването на „Благотворително театрално дружество „Вида“. Със средства събрани от фонд “Постройка на театър „Вида“ започва строителството на театралната сграда. Завършена през 1891 г. и тържествено открита в присъствието на  цялото видинско гражданство в навечерието на 1892 г. Това е първата построена в България театрална сграда. Разполагала е с обширен салон, ложи, галерии, голяма сцена, място за оркестър и остъклен покрив. На видинска сцена  са се изявявали много български таланти. Театърът се превръща в културно средище на града. Разположен на дунавския бряг той посреща и изпраща туристите стъпили на видинска земя и докоснали се до миналото и настоящето на дунавския град.