Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3FQ2
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3FJ1

Културен център "Жул Паскин"

Сградата на Синагогата във Видин отвори врати като културен център „Жул Паскин“. 


    Този паметник от национално значение е сред забележителностите, които оформят туристическия комплекс на града. Силуетът на сградата прави впечатление със своята архитектура и декоративни елементи. Историята й започва през 1894 г., когато е тържествено открита и е била гордост за видинските евреи. Втората по големина Синагога в България е наподобявала на тази в Будапеща. Предполага се, че италиански и австро-унгарски архитекти са изготвили проекта, според който е трикорабна едноабсидна базилика с два притвора, галерии и четири кули. Вътрешният интериор е впечатлявал с колорит и употребата на древноеврейски символи.


      Дейността на еврейския молитвен дом е преустановена през 1950 г. поради масовото изселване на еврейските семейства от града.
    Днес Културният център е туристически обект, място, където се провеждат различни събития, изложби и срещи.


 
Повече информация може да се получи от сайта на Културен център „Жур Паскин“:


www.cc-pascin-vidin.eu