Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV35M4
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV35E2

Мавзолей на Екзарх Антим I

 

Духовният водач на българите Екзарх Антим I задълго свързва живота и дейността си с Дунавския град. Видинският митрополит е провъзгласен за екзарх след обявяване независимостта на Българската църква през 1870 г. След Освобождението се завръща във Видин и отново заема митрополитския престол. Той е председател на Първото Велико Народно събрание, провъзгласило Търновската конституция.

 

Когато се взима решение за изграждане на нов православен храм във Видин, той е председател на комисията по градежа на катедралата. Признателното видинското гражданство издига мавзолей в чест на достойния духовен пастир, дарител и гражданин.  

 

По инициатива на Видинския митрополит Неофит през 1923 г. е образуван комитет за строителството. Мавзолеят е еднокуполен, изографисан параклис, в центъра е седящата фигура на Екзарха. 

 

Построен е през 1834 г. и е вторият след този на княз Александър Батенберг (1879-1886) в София.

 

Мавзолеят е част от митрополитския  комплекс, разположен в старата част на Видин.