Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3F62
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC27U6

Исторически музей "Конака"

Историческият музей „Конака” се помещава в сграда, която е с интересен архитектурен стил, построена е през ХVII в. Първоначално е функционирала като полицейско управление, а след учредяването на Българската екзархия през 1870 г. е предоставена за ползване на църковната община във Видин. Сградата е преустроявана многократно, заложени са елементи от българската архитектура характерна за Възраждането, което придава оригиналност на външния й вид.

 

 След Освобождението, в сградата се е помещавала Общината и именно в нея са се взимали решения за европейското модернизиране на града.

 

 Днес в музея посетителите могат да се запознаят с богатата история на региона от Античността до Руско-турската освободителна война (1877-1878).

 

 

Информация за туристи

 

Работно време:

Лятно: 9.00-12.00 ч. 13:00-17:00   събота/неделя: 9.30-17.00 ч.

Зимно:9.00-12.00 ч. 13:00-17:00    събота/неделя: 10.00-17.00 ч.

 

Днес в музея посетителите могат да се запазнаят с богатата история на региона от Античността до Руско-турската освободителна война.

 

 

 

 

 

 

 

Билети за посещение на музея:

Редовна цена: 5 лв.

За ученици и пенсионери:         3 лв.

Семеен билет: 10 лв.

Беседа: 20.00 лв.

 

Индивидуален комбиниран двудневен билет за три
музейни обекта 12 лв.
 

 

 

 

Тел. +359 94/ 601 713