Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3FI0
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3FA3

Джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу

 

Видинският управител Осман Пазвантоглу (1793-1807), провъзгласил се за независим от султана, води самостоятелна политика. Някои от построените от него обществени сгради са запазени до днес. Джамията е масивна каменна постройка, отличаваща се със строга ориенталска архитектура, но това, което прави най-голямо впечатление е върха на минарето, завършващо с пика. Молитвеният храм, Пазвантоглу посветил на своя баща, който е бил убит по заповед на султана. Молитвеният салон е обширен с украсен летвен таван, а дърворезбата е с орнаменти, приличащи на тези от късния френски барок. Това показва проникване на европейско влияние.

 

 В близост до джамията се намира библиотеката, която по своето планово и пространствено решение прилича на мавзолей. Сградата е каменна, квадратна, покрита с купол. В нея са се съхранявала книги не само с религиозно, но и със светско съдържание. Една част от томовете се съхраняват в Ориенталския отдел на Народната библиотека в София, а по-голямата част е предадена на Република Турция. Библиотеката е построена е в чест на майката на видинския управител.