Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62K3
Z7_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUG3C2

Символи на Видин

Гербът на град Видин изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще. Изработването на проект за герб на града е възложено от кмета д-р Бърни Бончев през 1934 г.

 

 

Символът на Видин е изработен от техническата служба към Общината по проект на стажант-техника Живко Попов.

 

 

Гербът представлява щит, в горната част са изобразени кулите на крепостта „Баба Вида“, долната е разделена на две части. В дясната половина е изобразена риба, а в лявата - житен клас и грозд. В горната част на щита има стилизирана корона с пет зъбера.

 

На заседание на Общинския съвет от 18 февруари 1936 г. е одобрен изработеният герб и се взема решение да бъде излят от бронз и поставен на Стамбол капия-главната порта на града. Внесени са и нови елементи – в центъра е поставен лъв и са добавени житни класове и гроздове от двете страни на щита. Така избраният видински герб става неизменна част от облика на града и негов авторитетен символ. Гравира се на официалния печат на Общината и присъства на всички общински документи.

 

 

Последната преработка на герба е от 1988 г. и е направена от художника Красимир Кръстев. Знамето на град Видин е символ с първостепенно значение и изразява самоуправлението на Видин Общината. Знамето на град Видин е бяло,  има правоъгълна форма и в средата му е извезан герба на Видин.

 

 

 

                   

 

 

Оригиналът на знамето на град Видин се изработва като уникат и се съхранява в кабинета на кмета на общината.

 

Съгласно наредбата за символиката на община Видин, знамето на град Видин се поставя:

 

- в заседателните зали на Общинския съвет и общинската администрация;

 

- в кабинета на председателя на Общинския съвет;

 

 -  в ритуалните зали на Общината, заедно с герба и знамето на Република България.

 

 

                

 

Участието на знамето в чествания, тържества и други може да се осъществява в следните случаи:

 

                  - Национален и официални празници на Република България;

 

                  - Празника на Видин – Димитровден, 26 октомври;

 

                  - Чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на град Видин.

 

 

Останалите символи, определени с Наредба за символиката на Община Видин (септември, 2008 г.), са:

 

- Ключ на град Видин;

 

- Почетна книга на Община Видин;

 

- Кметска огърлица;

 

- Девиз – "На Дунава вечен страж", изписан върху герба на града, поставен върху Стамбол капия;

 

- Химн на Видин  - маршът "Бдинци, лъвове, титани", утвърден с решение на Общинския съвет през 2010 г.