Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1
Пет клуба предлагат занимания за видинските деца и младежи

Занятията се провеждат два пъти седмично по график. Те са организирани в рамките на Младежката програма, която Община Видин реализира за втора поредна година съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Клубовете по интереси са определени след направено допитване. Участието в тях е напълно безплатно. Целта е приобщаване на неактивни младежи, както и ангажиране на свободното време на подрастващите.


    Клуб „Рисуване и приложни изкуства“ с ръководител Красимир Топчийски провежда занятия всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. в „БиблиоПощата“;


    За любителите на технологиите интерес ще представлява Клуб „ИТ за всеки“ с ръководител Людмил Иванов. Заниманията са всеки понеделник и сряда от 10:30 ч. в „БиблиоПощата“;


    Клуб „Да учим Български с игри“ с ръководител Николай Бойков се събира всеки вторник и четвъртък от 10:30 ч. в „БиблиоПощата“;


    Клуб „Спорт за всички“ с ръководител Гергана Георгиева е всеки понеделник и сряда от 18:00 ч. в игрището до Пазар капия и Спортна зала „Фестивална“;


    На същото място се организират и заниманията на Клуб „Стрийтбол“ с ръководител Владимир Дачов, които са всеки вторник и четвъртък от 18:00 ч. 


Заниманията в клубовете ще продължат до средата на месец септември.
 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7