Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1
Видин участва в мрежа от дунавски градове, развиващи регионалното сътрудничество

На пресконференция днес, която се проведе в залата на Областен информационен център (ОИЦ), бяха представени резултатите от участието на Община Видин в международния проект „По течението на река Дунав“, с водещ партньор Европейска къща Будапеща. В нея се включиха Десислава Тодорова, заместник-кмет „Европейски политики и инвестиции“ и Мариела Савкова, управител на ОИЦ - Видин.

 

„Целта на проекта е да се изгради мрежа от градове по река Дунав, които развиват силно регионално сътрудничество и работят заедно, така че да оползотворяват икономическия потенциал на макрорегиона и да намаляват социално-икономическите разлики между отделните дунавски страни“, обясни Десислава Тодорова. Тя уточни, че дейностите се изпълняват от януари до декември 2022 година и подчерта, че за това време е изградено успешно партньорство между 10 града от 7 държави по поречието на река Дунав: Германия, Австрия, Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния и България.

 

Община Видин, със съдействието на ОИЦ, участва в изпълнението на две от дейностите по проекта. Първата бе провеждане на допитване до видинските граждани как Европейският съюз може да инвестира парите си по-добре в град Видин. То бе осъществено през юли тази година. В него своето мнение дадоха над 200 видински граждани, които посочиха здравеопазването като най-важната сфера, към която да бъдат насочени европейските инвестиции, следвано от образование и регионално развитие.

 

Втората дейност е организирано посещение на дунавските партньори в европейските институции, което се състоя от 7 до 10 ноември 2022 г. в Брюксел. От страна на Община Видин в него участие взе управителят на Областния информационен център Мариела Савкова. По време на днешната пресконференция тя запозна медиите с програмата на работната визита и основните резултати. „Заключенията са, че институциите в Брюксел са отворени да участват в пряк диалог и сътрудничество с местните власти. Участниците също така се съгласиха, че градовете по поречието на Дунав имат неизползван скрит потенциал, особено по долното течение. Намаляването на различията в Дунавския регион изисква интензивен диалог, а европейските институции трябва да положат усилия, за да отидат на местно ниво и да разберат и отговорят на регионалните потребности“, посочи Савкова. Тя допълни, че от страна на хърватския град Вуковар е изразено желание за сътрудничество с Община Видин в сферата на младежките проекти.

 

„Подобни проекти дават отлична възможност за популяризиране на нашия град, превръщат го в надежден партньор за развитие на регионалното сътрудничество и използване на неговия природен, културно-исторически и туристически потенциал. Затова изразявам удовлетворението си от участието на Общината в този проект и се надявам на нови възможности да развиваме сътрудничеството на град Видин и с други дунавски градове“, отбеляза Десислава Тодорова. Заместник-кметът изказа задоволство, че в работата по проекти Община Видин успява да излезе от рамките на оперативните и на националните програми, разширява контактите си на европейско ниво, активно обменя добри практики и черпи полезен опит.

  • 1
  • 2
  • 3