Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1
Община Видин предприе действия във връзка със забавянето на ремонта на бул. „Панония“

Общината е наложила санкции на фирмата изпълнител, с която има сключен и изтекъл договор за извършване на строително-монтажни дейности на булеварда. 


Едновременно с това служители на Регионална дирекция за национален строителен надзор - Монтана (РДНСК) са направили проверка на обекта. Изготвен е констативен протокол, който ще бъде предаден за последващи действия на ДНСК. 


Община Видин е предприела всички законово установени мерки за довършване на ремонта на бул. „Панония“.

  • 1
  • 2
  • 3