Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1
Община Видин организира информационна среща за възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради

Заместник-кметът на Община Видин Десислава Тодорова откри събитието, което се проведе тази вечер в залата на Общинския съвет. „Инициираме настоящата среща поради големия интерес от страна на гражданите и множеството запитвания, които получаваме в общинската администрация относно възможностите за саниране на жилищни сгради със средства от европейски или национални програми. Най-вероятно през следващия програмен период общините няма да са оператори на програмата – тоест инициативата ще е на гражданите, които ще трябва да са по-активни. Затова за нас е важно да имате своевременна информация. Все още няма открита процедура за кандидатстване, но има стъпки, които вие, гражданите, трябва да предприемете, така че да имате готовност и да сте сред първите, които ще подадат документи“, подчерта Десислава Тодорова. Тя благодари на експертите от Българо-австрийската консултантска компания – Цвета Наньова, изпълнителен директор и Васил Зарков, мениджър проекти за развитие – за участието в срещата.

 

Преди да започне със своята презентация, Васил Зарков поздрави Община Видин за положените усилия информацията за днешното събитие да достигне до възможно най-много хора. „През новия програмен период задача на Общината е да организира подобни мероприятия, да дава максимално точна, ясна и подробна информация на гражданите, които са инициатори на процеса“, подчерта експертът. Той допълни, че за подпомагане на гражданите също така ще бъдат изградени структури от типа „обслужване на едно гише“.

 

Експертът запозна присъстващите с Проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, който ще бъде финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. По този проект ще се предоставят средства за многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост, с минимум три самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ са да има създадено Сдружение на собствениците, както и да бъдат изготвени техническо обследване, обследване за енергийна ефективност и технически паспорт на сградата, които собствениците на имоти ще трябва да организират и финансират със собствени средства.

 

Очаква се кандидатстването да стартира през септември тази година, като то ще бъде разделено на два етапа. Подалите документи до месец март 2023 година ще могат да се възползват от 100% безвъзмездна финансова помощ за всички строително-ремонтните дейности по сградата. За кандидатстващите след този срок размерът на безвъзмездната финансова помощ се намалява до 80%, тоест собствениците ще трябва да осигурят 20% самоучастие. Планираният финансов ресурс за енергийно обновяване на жилищния фонд е в размер на близо 1,2 милиарда лева. За да има равнопоставеност, жилищните сгради, които кандидатстват, ще бъдат категоризирани на малки и големи - от 3 до 36 апартамента и над 36 жилища, като за всяка от двете групи ще има разпределен отделен бюджет от общия.

 

Заместник-кметът Десислава Тодорова посочи, че се очаква кандидатстващите от Северозападна България да получават допълнително точки. Тя призова видинските граждани да бъдат активни, да подготвят своевременно своите документи и да ги подадат в срок до март месец догодина, за да могат да се възползват от 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

По време на срещата бе дадена информация и относно възможностите за инсталиране на фотоволтаични системи и поставяне на соларни панели за битово горещо водоснабдяване на домакинствата – дейности, за които също ще бъдат осигурени средства от Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 200 милиона лева. Право да кандидатстват ще имат отделните домакинства както в еднофамилните, така и в многофамилните жилищни сгради. За изграждане на слънчеви системи за гореща вода максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960,83 лв. За изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се планира да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв., като от 100% безвъзмездна финансова помощ ще могат да се възползват домакинства, които са получавали помощи за отопление. Допустим разход в рамките на максималното безвъзмездно финансиране в размер на до 15 000 лв. е и закупуването на генератор. Важно условие е, че произведената от фотоволтаичните системи енергия ще може да се използва само за нужди на домакинството, тоест не може да бъде продавана.

 

След края на презентациите, експертите подробно отговориха на въпросите на присъстващите и дадоха разяснения във връзка с конкретни казуси. Поради големия интерес от страна на гражданите, се наложи организирането на втора информационна среща, която се състоя непосредствено след края на първата.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7