Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25T4
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3D41

Приемни дни

Кмет на община Видин

 

Приемно време: Сряда от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 416 ; email: kmet@vidin.bg

*Записването за приемен ден става предварително, чрез попълване на Анкетна карта на партера на Община Видин.  

 

 

Заместник кмет по "Устройство на територията и развитие на инфраструктурата"

 

Приемно време: Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 414 e-mail: s.skorchev@vidin.bg

 

 

Заместник кмет по "Хуманитарни дейности и социална политика"

 

Приемно време: Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 414 e-mail: b.borisova@vidin.bg

 

 

Заместник кмет по "Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие"

 

Приемно време: Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 413 e-mail: cilieva@vidin.bg

 

 

 

Заместник кмет по "Европейски политики и инвестиции"

 

Приемно време: Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 457 e-mail: dtodorova@vidin.bg

 

 

Секретар на Oбщина Видин

 

Приемно време: Сряда от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 457 e-mail: sekretar@vidin.bg

 

 

Главен архитект на Oбщина Видин

 

Приемно време: Понеделник от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 411 e-mail: d.evgenieva@vidin.bg