Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2TL3
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJDH5

Проекти в процес на изпълнение

Програма Развитие на регионите 2021-2027

Програма Околна среда 2021-2027

Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Програма Образование 2021-2027

Програма Техническа помощ 2021-2027

Програма за храни 2021-2027

Интеррег VI-A ИПП България-Сърбия 2021-2027

Програма за Морското дело, рибарство и аквакултури 2021-2027

   

Региони в растеж

 

 

 

 

   Околна среда

 

 

 

 

 Човешки ресурси

 

 

 

 

 

     Наука и образование

 

 

 

 

 

    Добро управление

 

 

 

 

 

 

    Програма за храни

 

 

 

 

 

 

   Програма "Нашият Видин - по-красив от всякога"

 

 

 

 

 

   Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 

 

 

 

 

 

 

Национален план за възстановяване и устойчивост

 

 

 

 

Справка проекти мандат 2019 - 2023г. в процес на изпълнение