Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25J4
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DK2
Годишни отчети Решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Видин

 

Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011 г.на Министъра на финансите

 


Описание на услугата

 

Заявление по Закона за достъп до обществена информация