Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Видин

 

Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011 г.на Министъра на финансите

 


Описание на услугата

 


Заявление по Закона за достъп до обществена информация