Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUGT84
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25Q5
Търгове и конкурси Проекти Приемни дни Бързи връзки Работа Антикорупция Достъп до обществена информация Синя зона Защита на личните данни Актуална информация за училищата, детските градини и яслите Жилищно настаняване Заповеди на Кмета График на заседанията на Общински съвет График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет Проекти на нормативни актове (чл.26, ал.2 от ЗНА) Контакти Сигнали на граждани Обяви и съобщения Календар

Информация за граждани

В сайта на община Видин гражданите могат да намерят подробна информация за услугите, включително и за електронните, които предлага институцията.

 

 

В Центъра за информация и услуги, който се намира в административната сграда на общината, всеки може да направи справка, да подаде заявление за издаване на необходимите документи и да получи отговор на своите въпроси.

 

 

Център за административно обслужване (ЦАО) 
работно време от 08:30 - 17:00 часа адрес: гр.Видин, пл. Бдинци №2
+35994/ 609 402 e-mail: info@vidin.bg

 

 

Декларация за достъпност