Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUGT84
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25Q5

Информация за граждани

В сайта на община Видин гражданите могат да намерят подробна информация за услугите, включително и за електронните, които предлага институцията.

 

 

В Центъра за информация и услуги, който се намира в административната сграда на общината, всеки може да направи справка, да подаде заявление за издаване на необходимите документи и да получи отговор на своите въпроси.

 

 

Център за административно обслужване (ЦАО) 
работно време от 08:30 - 17:00 часа адрес: гр.Видин, пл. Бдинци №2
+35994/ 609 402 e-mail: info@vidin.bg

 

 

Декларация за достъпност