Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2540
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25U5

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ВИДИН, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД №РД-02-11-759 ОТ 28.07.2020 Г.

 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки на община Видин

 

Закон за обществените поръчки

 

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

Вътрешни правила за управление цикъла на ОП