Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps9
Обявена на: 07.04.2017 г.
С предмет

“Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Областен информационен център - Видин“ по обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps9
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 28, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...