Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5

ПРОЦЕДУРА №: ps8

Обявена на: 01.02.2017 г.
С предмет

“Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проекти на Община Видин“ по обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена

Обща информация

Самостоятелен ИД №:
Номер на преписката в РОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката
ps8
00051-2017-0002
Feb 21, 2017, 5:00:00 PM
Доставка

Документи, свързани с процедурата:

Loading ...