Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5

ПРОЦЕДУРА №: ps7

Обявена на: 31.01.2017 г.
С предмет

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин по обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена

Документи, свързани с процедурата:

Loading ...