Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5

ПРОЦЕДУРА №: ps6

Обявена на: 06.12.2016 г.
С предмет

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, почистващи материали и консумативи, дидактически обучителни материали по проект: „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин“, по обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена

Документи, свързани с процедурата:

Loading ...