Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5

ПРОЦЕДУРА №: ps5

Обявена на: 27.10.2016 г.
С предмет

„Предоставяне под наем на мултифункционални устройства за принтиране, копиране, сканиране и пълното им сервизно обслужване“

Вид
Oткрита
Статус
Прекратена

Обща информация

Самостоятелен ИД №:
Номер на преписката в РОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката
ps5
00051-2016-0009
Nov 17, 2016, 5:00:00 PM
Услуги

Документи, свързани с процедурата:

Loading ...