Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps5
Обявена на: 27.10.2016 г.
С предмет

„Предоставяне под наем на мултифункционални устройства за принтиране, копиране, сканиране и пълното им сервизно обслужване“

Вид
Oткрита
Статус
Прекратена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps5
Номер на преписката в РОП 00051-2016-0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 17, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...