Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps3
Обявена на: 07.10.2016 г.
С предмет

Доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект „Модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Видин“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps3
Номер на преписката в РОП 00051-2016-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Oct 28, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...