Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps29
Обявена на: 12.06.2020 г.
С предмет

"Осигуряване на логистика при участие и провеждане на мероприятия по проект „Заедно за по-добър живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps29
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0013
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 3, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 06.07.2020 г . от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...