Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps28
Обявена на: 11.06.2020 г.
С предмет

„Осигуряване на външна техническа помощ за управлението на четири проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020”с четири обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps28
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 2, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 03.07.2020 г . от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...