Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps27
Обявена на: 27.04.2020 г.
С предмет

Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин“ по две обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps27
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0005
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие May 18, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 19.05.2020г. от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...