Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps23
Обявена на: 27.12.2019 г.
С предмет

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин“ и рекламни материали за нуждите на община Видин, по обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps23
Номер на преписката в РОП 00051-2019-0010
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 17, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти Отваряне на офертите на 20.01.2020 от 10.00 часа в Заседателната зала на община Видин – 6-ти ет.
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...