Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps22
Обявена на: 24.10.2019 г.
С предмет

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, и дидактически материали по проекти на Община Видин“ по шест обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps22
Номер на преписката в РОП 00051-2019-0008
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 13, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 14.11.2019г. от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...