Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps21
Обявена на: 10.07.2019 г.
С предмет

„Строителни и монтажни работи на общински сгради и строителни съоръжения, по обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps21
Номер на преписката в РОП 00051-2019-0003
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 31, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...