Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5

ПРОЦЕДУРА №: ps2

Обявена на: 05.10.2016 г.
С предмет

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект: „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин“, по обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена

Обща информация

Самостоятелен ИД №:
Номер на преписката в РОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката
ps2
00051-2016-0005
Oct 26, 2016, 5:00:00 PM
Доставка

Документи, свързани с процедурата:

Loading ...