Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps19
Обявена на: 17.10.2018 г.
С предмет

00051-2018-0018 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на общински сгради, по обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps19
Номер на преписката в РОП 873817
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 14, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...