Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps12
Обявена на: 03.08.2017 г.
С предмет

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Видин във връзка с изпълнението на договор за БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps12
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 24, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...