Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
ПРОЦЕДУРА №: ps10
Обявена на: 23.06.2017 г.
С предмет

"Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община Видин за 2017 г., по обособени позиции"

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: ps10
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0010
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 23, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...