Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5

ПРОЦЕДУРА №: ps1

Обявена на: 08.07.2016 г.
С предмет

Рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, по обособени позиции

Вид
Състезателен диалог
Статус
Отворена

Обща информация

Самостоятелен ИД №:
Номер на преписката в РОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката
ps1
00051-2016-0003
Aug 8, 2016, 5:00:00 PM
Строителство

Документи, свързани с процедурата:

Loading ...