Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
Всички публични състезания
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
07.04.2017 г.

“Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Областен информационен център - Видин“ по обособени позиции

Oткрита Отворена
01.02.2017 г.

“Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проекти на Община Видин“ по обособени позиции

Oткрита Отворена
31.01.2017 г.

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин по обособени позиции“

Oткрита Отворена
06.12.2016 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, почистващи материали и консумативи, дидактически обучителни материали по проект: „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин“, по обособени позиции

Oткрита Отворена
27.10.2016 г.

„Предоставяне под наем на мултифункционални устройства за принтиране, копиране, сканиране и пълното им сервизно обслужване“

Oткрита Прекратена
11.10.2016 г.

„Доставка на гориво за отопление на второстепенни разпоредители в община Видин” по три обособени позиции.

Oткрита Отворена
07.10.2016 г.

Доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект „Модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Видин“

Oткрита Отворена
05.10.2016 г.

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект: „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин“, по обособени позиции

Oткрита Отворена
08.07.2016 г.

Рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в община Видин, по обособени позиции

Състезателен диалог ОтворенаСтраница<<<123>>>