Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25C1
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M5
Всички публични състезания
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
12.06.2020 г.

"Осигуряване на логистика при участие и провеждане на мероприятия по проект „Заедно за по-добър живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

Oткрита Отворена
11.06.2020 г.

„Осигуряване на външна техническа помощ за управлението на четири проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020”с четири обособени позиции“

Oткрита Отворена
27.04.2020 г.

Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин“ по две обособени позиции

Oткрита Отворена
06.03.2020 г.

„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин“ по пет обособени позиции:

Oткрита Отворена
02.01.2020 г.

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин“ и рекламни материали за нуждите на община Видин, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, по обособени позиции

Oткрита Отворена
27.12.2019 г.

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин“ и рекламни материали за нуждите на община Видин, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, по обособени позиции

Oткрита Прекратена
27.12.2019 г.

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин“ и рекламни материали за нуждите на община Видин, по обособени позиции

Oткрита Отворена
24.10.2019 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, и дидактически материали по проекти на Община Видин“ по шест обособени позиции

Oткрита Отворена
10.07.2019 г.

„Строителни и монтажни работи на общински сгради и строителни съоръжения, по обособени позиции“

Oткрита Отворена
09.11.2018 г.

"Ремонтно - възстановителни работи на улици, пътища, тротоари и алеи на територията на община Видин за 2018-2019 г., по обособени позиции"

Oткрита ОтворенаСтраница<<<123>>>