Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op9
Обявена на: 28.07.2017 г.
С предмет

Извършване на смр за ремонт на общински сгради в населени места от територията на община видин по обособени позиции

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op9
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0013
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 28, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...