Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op6
Обявена на: 10.05.2017 г.
С предмет

„Поддържане на общински озеленени площи и декоративна растителност на територията на община Видин по две обособени позиции”:

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op6
Номер на преписката в РОП 00051-2017-0007
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 19, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...