Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op37
Обявена на: 15.06.2020 г.
С предмет

"Доставка на компютърно оборудване и периферни устройства по проект „Заедно за по-добър живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op37
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0010
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 24, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти Място, дата и час на отваряне на оферти на 27.07.2020 г. от 10:00 часа в гр. Видин, площад "Бдинци" № 2, сградата на Община Видин, ет. 6, Засе. зала
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...