Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op33
Обявена на: 23.04.2020 г.
С предмет

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) във връзка с изпълнението на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op33
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 1, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 02.06.2020 г. от 10.00 часа в гр. Видин, площад "Бдинци" № 2, сградата на Община Видин, ет. 6, Заседателна зала
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...