Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op31
Обявена на: 13.12.2019 г.
С предмет

„Предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване за ежедневно почистване на Община Видин и снегопочистване на град Видин, разделена на три обособени позиции“
 

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op31
Номер на преписката в РОП 00051-2019-0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 14, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 15.01.2020 г. от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...