Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op30
Обявена на: 05.07.2019 г.
С предмет

„Поддържане на общински озеленени площи и декоративна растителност на територията на община Видин по две обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op30
Номер на преписката в РОП 00051-2019-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 6, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...