Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M4
ПРОЦЕДУРА №: op29
Обявена на: 04.03.2019 г.
С предмет

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Видин по две обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: op29
Номер на преписката в РОП 00051-2019-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 9, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...