Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M6
ПРОЦЕДУРА №: d9
Обявена на: 19.11.2018 г.
С предмет

„Доставка на техническа сол за нуждите на звено „Чистота” към община Видин за посипване на пътища /против заледяване/, на територията на град Видин”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: d9
Номер на преписката в РОП 00051-2018-0021
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...