Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25K7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M6
Договаряне без предварително обявление
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
06.10.2017 г.

„Доставка чрез покупка на гориво за отопление на второстепенни разпоредители в община Видин за отоплителен сезон 2017-2018 г. по обособени позиции”

Oткрита Отворена
26.06.2017 г.

„Доставка чрез покупка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за автомобилите, собственост на община Видин чрез използване на карти за безналично плащане по обособени позиции”

Oткрита ОтворенаСтраница<<<12>>>