Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o58
Обявена на: 12.06.2020 г.
С предмет

„Строителни и монтажни работи на общински  сгради, по обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o58
Номер на преписката в РОП 9099785
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 29, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 30.06.2020 г . от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...